Cenník

DOSPELÍ                                                              180 EUR
24 lekcií x 45 minút
Výučba jedenkrát do týždňa 90 minút.
Päť až šesť ľudí v skupine.

SENIORI                                                               120 EUR
10 stretnutí
Jedenkrát do týždňa 70 minút.
Šesť až osem ľudí v skupine.

INDIVIDUÁLKY                                                  cena podľa obsahu výučby 60 alebo 90 minút
60 alebo 90 minút
1+1 (jeden klient a jeden lektor)
2+1 (dvaja klienti a jeden lektor)

DETI, TÍNEDŽERI                                                          180 EUR
24 lekcií x 45 minút
Výučba jedenkrát do týždňa 90 minút.
Päť až šesť ľudí v skupine.

* Ceny sú konečné, nie som platcom DPH.