Kontakt

Mgr. Jana Martanovičová, konateľka
0911 103 177
denver@denver.sk
www.denver.sk
Screen Shot 2016-08-26 at 19.48.22

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:
Obchodné centrum Glavica
Eisnerova 64
Bratislava – Devínska Nová Ves

 

Fakturačné údaje:
DENVER, s.r.o.
Mlynská 5
841 07 Bratislava
IČO: 48 093 122
DIČ: 2120078499
spoločnosť nie je platcom DPH
IBAN: SK13 1100 0000 0029 4800 3221