Metóda

SLOVÁ SPÁJAME DO VIET A VETY DO PRÍBEHOV

Učebný program DENVER sme založili na príbehoch. Príbehy budete rozprávať, čítať, komentovať. Popritom si nenásilne rozšírite slovnú zásobu a naučíte sa správne používať gramatiku.

Všetko, čo ste v živote zažili, počuli alebo videli, je príbeh.

Zobudíme vašu kreativitu, naučíme vás rozprávať vaše aj cudzie príbehy. Cieľom tejto metódy je od začiatku podporovať schopnosť vyjadrovať sa v cudzej reči, neprekladať zo slovenčiny, naučiť sa v cudzej reči myslieť.