Učebné materiály

Používame kvalitné učebné materiály, ktoré sú podkladom pre rozvoj schopnosti plynule sa vyjadrovať. Lekcie z kníh sú osnovou učebného procesu a inšpiráciou pre ďalšie konverzovanie lektora s klientmi.

Keďže je učenie personifikované, každý klient hovorí aj o veciach, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Preto píšeme  priamo na vyučovaní aj poznámky, ktoré vidíte na veľkej obrazovke. Lektor poznámky spracuje a umiestni na web, kde ich ľahko nájdete.
Poznámky teda robíme za Vás.
Pozrite sa, ako môžu vyzerať:
Notes Notizen Notes2